مصالح خشک

مصالح خشک امروزه یکی از موارد بسیار کاربردی در ساخت و ساز استفاده از مصالح خشک می باشد. این مهم از این رو  مورد توجه قرار می گیرد که ساخت و ساز خشک محاسن بسیار زیادی نسبت به ساخت و سازهای سنتی و به عبارتی استفاده از ملات را دارا می باشد . از جمله […]