کف کاذب اداری آکاژ

کف کاذب اداری فولادی و آلومنیومی

کف کاذب اداری فولادی و آلومنیومی یک محصول با کاربری های متنوع : کف کاذب نام محصولی است که هماهنگ با نام سقف کاذب نامگذاری گشته است و به عبارت بهتر به کفی اطلاق می گردد که از کف اصلی بنا با کمک پایه های استاندارد فاصله ایی را به منظور تردد تاسیسات از قبیل […]